Proč se účastnit AFFC aneb pár slov poradkyně

 

 

Slovo má poradkyně.....

 

Zní to jako administrativní velmi složitý proces. Nenechejte se ale zmást. Tento projekt velmi klame tělem. Je to něco jako mapa, po které se můžete vydat a vzít s sebou své sousedy a spoluobčany města nebo obce od nejstarších po ty nejmladší. Projdete spolu vše, co se v obci krásného i nepěkného děje, a to vše napříč všemi generacemi a všemi společenskými a zájmovými skupinami.

Základní a nejdůležitější je směrem od obce pověřená osoba, která se stává vůdčí osobností pro obec v rámci auditu – organizuje časově proces a kompletuje k němu dokumentaci. Měla by to být rozhodně osoba, která pro to bude nadšená a bude mít cíl vše dotáhnout do konce. Důležitá je také znalost práce na PC na dobré uživatelské úrovni. Důležitá je rovněž pracovní projektová skupina, kterou by měli tvořit zástupci právě všech věkových i zájmových skupin v obci a také zástupci místní samosprávy, nejlépe také vedení obce nebo města. Je možné, že ve Vaší obci nastartujete – nastartujeme spolu – s pomocí poradce Family Friendly Community Auditu, změnu, která bude ve prospěch všech obyvatel Vaší obce.

Nejlépe je to viditelné při prvním workshopu – setkání, které uspořádáte v obci či městě, a na které přizvete nejen projektovou skupinu, ale hlavně také veřejnost, a sice nejlépe zástupce všech generací.

První workshop slouží především k tomu, aby všichni, kdo jsou pozváni – projektová skupina a také široká veřejnost, mohli vypracovat a sestavit svá zjištění, jaká situace zatím v obci v tuto chvíli je. Vzájemně se přitom mohou informovat a podpořit v aktivitách. Současně při tom je možné, dokonce velmi pravděpodobné, že jedna věková skupina tak docela neví, co za potíže trápí jinou skupinu. Na tomto workshopu mají všichni přítomní možnost vyslechnout ostatní skupiny, ať už se jedná o věkové skupiny, nebo profesní. Přijde se třeba na to, že vlastně všichni by rádi v obci měli třeba obchod s potravinami, rádi by, aby bylo v obci víc chodníků, nebo místo pro sousedské setkávání. Zjišťuje se, že třeba by bylo fajn, propojit generace napříč, a vytvořit zájmové kroužky s pomocí seniorů, kteří zde mohou předávat zkušenosti, třeba co se týká pečení. Děti by rády měly hřiště na fotbal, a taky hřiště pro větší děti. Seniorům chybí kontakty na servis domácností, pro případ, že by se stala nečekaná událost, která si vyžaduje zásah odborníka, například prasklá voda v domácnosti. Hasičský spolek by rád opravil klubovnu a další a další nápady, které se mohou během workshopu objevit. Práce při workshopu je rozdělena do věkových nebo zájmových skupin, kdy každá skupina si připraví vlastní návrhy, a to potom jeden zástupce skupiny prezentuje všem přítomným. V rámci této aktivity vládne neopakovatelná atmosféra a velmi se mohou posílit sousedské mezilidské vztahy.

Stejně tak, jako je důležitý průběh workshopu, je neméně důležité zpracování jeho výstupů – zaznamenávání průběhu procesu auditu. K tomu slouží připravená předem daná dokumentace – vyplnění projektové zprávy, o tom, jak vše probíhalo

Mezi 1. a 2. workshopem je ale velmi důležité sestavit a distribuovat dotazník, ať již v papírové, či elektronické formě.  Úloha dotazníku spočívá v tom, že se zjišťují názory i těch obyvatel, kteří na 1. workshopu nebyli. Následně se poté uspořádá i tzv. druhý workshop, kdy se vše znovu vyhodnocuje a nakonec se projednají a zapíší priority, které z workshopu vyplynuly – mělo by se shodnout několik zásadních věcí, které je potřeba zlepšit a posunout, a ty potom předložit jako opatření k projednání do městského či obecního zastupitelstva, na tom základě budou závazně zastupitelstvem přijata a během 3 let realizována. Tudíž by se mělo jednat o reálná, proveditelná opatření.

Výsledkem je jednak ucelený a velmi vypracovaný přehled o situaci v obci, a také návrzích, jak tyto situace řešit, takže jakýsi soubor reálných poznatků i nápadů. Audit není totiž jen pouhé vyplňování dokumentace – je to především setkávání, které v celém procesu hraje nejdůležitější roli.  Zde skutečně nejde o formalitu, ale také je to prověření vztahu vedení obce k občanům a naopak. Jaký vztah a jaký zájem mají občané o dění v obci, s takovým výsledkem se pak můžeme setkat v auditu. A stejně tak, je možné, že je v obci vytvářena sociální politika tzv. od stolu – zde je možnost široce prověřit skutečné zájmy občanů, na prověřené platformě, která se již osvědčila v mnohých jiných městech a obcích.

Domnívám se, že pokud někdo do své obce audit přivede a absolvuje celý ten proces, je to rozhodně posílení jak pozice vedení obce, která tím projeví skutečný zájem o občany, tak také posílí vnitřní sousedské vztahy, a to je ten nejlepší výsledek. Současně bude obec certifikovaná, jako Family friendly, což může vzbudit zájem budoucích nových obyvatel.

Konkrétní příklad byl pro mě již první workshop a rozjetý proces v obci Hrobce, kde jsme absolvovali první workshop s velkým úspěchem, sešla se početná skupina obyvatel, kteří hýřili nápady a hledali společná řešení toho, co je v obci trápí nebo co jim chybí. Přítomná paní starostka, která je velmi činorodá a aktivní žena, hned s přítomnými diskutovala, řešily se možnosti, které obec má – a jaká řešení by se dala na dané situace použít. Je vidět, že pokud je také nadšení pro to, aby proces auditu Family Friendly Community proběhl, vše se podaří a výsledek bude jistě pro všechny pozitivně překvapující. 

 

Těším se na další podporu a spolupráci v rámci auditu Family Friendly Community, ať už v Hrobcích, či v jiné obci, která projeví o audit zájem.

 

Zdeňka Marie Čerkasov, poradce Auditu Family Friendly Community

 Fotogalerie