Krajské AFFC

Odkazy na krajské AFFC

Jihomoravský kraj jako národní realizátor poskytuje tento projekt na základě podlicenční smlouvy dalším krajům v České republice. V případě zájmu o zapojení kraje do tohoto projektu na podporu komunální rodinné politiky se obraťte na kontakt Jihomoravského kraje.