Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

 

1.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, organizace, pracovní pozice, telefon, e-mailovou adresu) při přihlášení na semináře a další akce, bude Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

 

1.2. Osobní údaje návštěvníka začne Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru nebo přihlašovacího formuláře na semináře a další akce, své údaje a následně registraci potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace potvrzena, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

 

1.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí sám, anebo tímto pověří třetí osobu, společnost Raab Computer, s.r.o., u které jsou tyto webové stránky hostovány.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně zpracování údajů správcem webu Raab Computer, s.r.o.) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí (viz kontakty JMK), tak také kliknutím na odhlašovací link v každém newsletteru. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí možné.